Om Kulturhuset – Det gamle Mejeri

Kulturhuset – Det Gamle Mejeri er drevet af Fonden Startskuddets elever og ansatte.

Organisation.
Kulturhuset – Det Gamle Mejeri er organiseret ved en styregruppe, der sikrer den overordnede planlægning og koordinering. Styregruppen inkluderer ledelse, medarbejdere og elevrepræsentanter.

Kulturhuset.

Kulturhuset – Det Gamle Mejeri træder elever og ansatte ud af de normale roller, indtræder i nye ”ligeværdige roller” og laver tilsammen et fælles tredje.

Kulturhuset – Det Gamle Mejeri giver eleverne mulighed for at være deltagende i, og have indflydelse på, Kulturhuset – Det Gamle Mejeri’s aktiviteter som pt. omfatter:

 • Musikcafé arrangementer.
 • Foredrag og kurser for både elever og medarbejdere.
 • Fagrelaterede foredrag og kurser, hvor områdets opholdssteder og samarbejdspartnere m.v. bliver inviteret.
 • Fonden Startskuddets årlige Sommerfest for elever og medarbejdere, en dag med  åbent Hus Dag med spisning og friluftskoncert.
 • Julemarked.

Fonden Startskuddets elever får hermed mulighed for:

 • At mærke, at der reelt er brug for dem – Det der laves, er meningsfuldt
 • At se resultater med det samme
 • At opleve succes
 • At opleve samvær på lige vilkår med Startskuddets ansatte
 • At have indflydelse – eleverne deltager i planlægning, udførelse og evaluering
 • At opleve et frirum for daglige problemer
 • At opleve sig selv  som andet end anbragte unge
 • At udvikle kompetencer i vante rammer

Kulturhuset – Det Gamle Mejeri er en del af Fonden Startskuddet